gratis dejting webbplats inget medlemskap

Sambla Plus som Sambla. Sambla kommer för övrigt att behandla era personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Sambla Plus/Sambla samarbetar med för nödvändig behandling för Sambla Plus räkning,.ex. De lämnade uppgifterna används som underlag för erbjudande om anpassade varor och tjänster samt för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning. Den som ej önskar mottaga adresserad reklam och erbjudanden kan när som helst kontakta Sambla Plus och begära.k. Upplysningar om medlemskapet i Sambla Plus fås genom att kontakta eller ringa). Läs mer, mest läst idag, populärt innehåll. Sambla Plus och/eller Sambla är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Ni kommer i detta sammanhang att bli kontaktad i marknadsföringssyfte, dels baserat på tidigare ansökan med erbjudande om lån och/eller försäkringar och dels med erbjudande om nya produkter och tjänster som rör er privatekonomi. Information och förmåner från Sambla Plus kommer att skickas ut till medlemmen via brev, e-post, sms alternativt andra digitala kanaler eller presenteras. Om du har fått ett mejl från oss och känner dig osäker är du välkommen att höra av dig.

gratis dejting webbplats inget medlemskap

Uppgifterna sparas till dess att medlemskapet sägs upp. Sambla Plus och/eller Sambla är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Sambla Plus och/eller Sambla varit normalt aktsam. Samtycke till behandling av personuppgifter, genom att bli medlem i Sambla Plus och därmed acceptera dessa stadgar samtycker ni till behandlingen av personuppgifter som beskrivs ovan. Giltighetstid, medlemskapet gäller tills vidare och får av endera parten skriftligen sägas upp med omedelbart upphörande. Sambla Plus och/eller Sambla kommer på eget eller på medlemmens initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Förmåner, sambla Plus är en tjänst som ger medlemmar en högre grad av service och information från Sambla. Ni kan när som helst begära utträde ur Sambla Plus genom att kontakta eller ringa. Medlemskap i Sambla Plus utfärdas endast till personer över 18 år som har för avsikt att använda Samblas tjänster och produkter. Ni kommer även att få annan information om Samblas verksamhet samt erbjudande om utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Sambla Plus kommer att spara och behandla dessa personuppgifter så länge det behövs för ert medlemskap.